1

35 کیلوگرم کاهش وزن در ۳ ماه!!

News Discuss 
ما فکر میکنیم که مغزِ افراد با افزایش سن توانایی خود را برای سوختوسازِ مؤثرِ گلوکز از دست میدهد و این اتفاق باعث میشود که سلولهای عصبی آهستهآهسته دچار قحطی و شبکههای مغزی دچارِ ناپایداری شوند. رژیمهایی که به صورت اینترنتی و آنلاین دریافت میکنید شامل ۳ وعده غذای http://2858035.mybjjblog.com/eight-18566114

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story