1

پیج غیرفعال شده اینستاگرام

News Discuss 
یکی از قوانین عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام عدم دسترسی کاربر به حساب کاربری است که حذف شده است. به عبارت دیگر اگر حساب اینستاگرام خود را حذف کرده اید یا غیرفعال کرده اید، راه بازگشتی وجود ندارد. شما باید یک حساب جدید ایجاد کنید. مشکل زمانی تشدید می شود https://medad.io/@iman2/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%AC-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story