1

ماجرای اختلال در اینترنت کشور چیست؟ – برترین ها

News Discuss 
admin_asooweb 2 هفته ago مهمترین خبرهای فناوری و ارتباطات ارسال دیدگاه 23 بازدید افراد داشته است. برخی گروه ها، از جمله کارکنان بهداشت و سایر خط مقدم، دانشجویان، افرادی که تنها زندگی می کنند و افرادی که از قبل دارای شرایط روانی بوده اند؛به ویژه تحت تأثیر قرار گرفته https://bookmarknap.com/story10530917/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story