1

قیمت خرید و فروش فنول

News Discuss 
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش HPLC (کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا) برای اندازه گیری غلظت اولیگومرهای حلقوی کاپرولاکتام با درصد جرمی بیش از %0/01 تا هگزامرها و اولیگومرهای خطی کاپرولاکتام با غلظت بیش از 5mg/kg تا هگزامرها، میباشد. پلی آمیدها شامل سه نوع نایلون، نایلون 6، نایلون https://spencerwjtd086420.angelinsblog.com/12780859/از-سال-۱۹۸۷-تجاری-شد

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story