1

Dự án MEKONG SMART CITY Dự án thành phố {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án thành thị thông minh thuộc quận Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp nhà sản xuất kiểu mẫu cho ĐBSCL. Dự án có quy mô lên tới 7500 ha, tập kết đa https://bookmarkedblog.com/story11086159/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-mekong-smart-city-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story