1

The Ultimate Guide To فهرست بها مرمت بناهای تاریخی سال 1401 با فرمت اکسل

News Discuss 
در حال حاضر فایل ها آماده هستند و در ادامه می توانید دریافت کنید. به منظور برآورد هزینه و دستمزد اجرای هرکار ، فهرستی تهیه شده که شامل شماره ، شرح ، واحد ، بهای واحد ، مقدار و مبلغ ردیف ها می باشد. مشاهده سریع فایل اکسل فهرست بها https://architecton.ir/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1401-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story