1

Not known Facts About ติดตั้ง โซล่าเซลล์ ราคา

News Discuss 
สิ่งที่โซล่าเซลล์ผลิตได้คือหน่วยไฟ * และต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมด้วยว่า การนำแบตเตอรี่ มาต่อร่วมกับอินเวอร์เตอร์ แล้ว ช่วงแรกๆ อาจจะไม่สามารถนำมาทดแทนไฟ จากการไฟฟ้าได้ทั้งหมด เพราะยังมีข้อจำกัดทางด้านเทคนิคอีกหลายประการ ที่ยังอาจจะต้องพึ่งพาไฟของการไฟฟ้าฯ อยู่ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแต่ละบ้าน อันนั้นค่อยมาว่ากัน ในอนาคตอันใกล้นี้ (หยอดให้อยาก แล้วจากไป...) ตามระเบียบของการไฟฟ้... https://juliusen529.mybloglicious.com/34725504/a-simple-key-for-unveiled

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story